amator-regionalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) docierające do znacznej liczby odbiorców. Tą drogą na łamach „Ziemi”, „Wierchów”, a przede wszystkim „Orlego Lotu”, ukazywały się rozprawki najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu wiedzy o kulturze ludowej oraz instrukcje i ankiety ułatwiające nieprofesjonalistom podjęcie badań, równocześnie zaś publikowano w nich artykuły materiałowe i przyczynkarskie opracowane przez zarażonych bakcylem zbieractwa amatorów-regionalistów 204...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.