austroniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wojna na froncie wschodnim zaczęła się od dwu ofensyw rosyjskich: znad Niemna i Narwi na Prusy Wschodnie oraz z Wołynia i Podola na Galicję. Ofensywa północna została wstrzymana przez Hindenburga na przełomie sierpnia i września, za to na południu Rosjanie zajęli Lwów i posunęli się poza Dunajec. Wrześniowa kontrofensywa austroniemiecka w kierunku Dęblina i Warszawy zakończyła się niepowodzeniem; z kolei ofensywa rosyjska w kierunku Śląska została zaszachowana przeciwnatarciem niemieckim z Torunia w kierunku Łodzi (listopad—grudzień)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.