grzybobójczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do opryskiwań wiosenno-letnich, zamiast cieczy bordoskiej, można użyć 2% cieczy kalifornijskiej (rozcieńczyć ściśle według przepisu podanego na opakowaniu). Ciecz kalifornijską stosuje się w dni pochmurne i wilgotne. Obie wyżej omawiane ciecze mają działanie grzybobójcze t. j. służą do zwalczania chorób drzew owocowych jak — parch jabłoni, parch gruszy, mączniak i t. d. Mając również na uwadze zwalczanie gąsienicy owocówki jabłkówki, pędzika przedzimka, prządki pierścienicy i innych, można do cieczy grzybobójczych dodać środki owadobójcze, trujące./ W tym celu do cieczy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Żuławy - Żuławy. Biuletyn Informacyjny Pe­ł­­­nomocnika Ministra Roln. i R.P. dla Za­gospodarowania Żuław (Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.