kazualnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli w korespondencji kontrastywnej polsko-hiszpańskiej i polsko-katalońskiej można dopatrzyć się więcej elementów dzielących niż łączących, to zero występowania rodzaju żywotnego / nieżywotnego oraz osobowego / nieosobowego w łacinie — podobnie syntetycznej kazualnie jak polski — traktujemy jako POTWIERDZENIE ekwiwalencji korespondencji polsko-hiszpańskiej i polsko-katalońskiej, w sensie potwierdzenia istnienia elementów wspólnych. Równocześnie jest to potwierdzeniem paralelności z językiem bułgarskim: po obu stronach notujemy 0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.