magiczno-kultowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogromne zainteresowanie wzbudzała sztuka ludowa, której badaniem obok etnografów zajmowali się także historycy sztuki i artyści-plastycy. Studia nad grafiką, rzeźbą i malarstwem przyniosły nie tylko nowe, nie znane dotąd materiały, ale przyczyniły się do uznania wysokiej wartości wielu dzieł wiejskiego artysty. Pogłębiano znajomość technik, zwracano uwagę na podłoże społeczne, magiczno-kultowe i psychologiczne procesu twórczego, poddawano analizie genetycznej poszczególne formy i motywy, kontynuowano badania nad wrażliwością estetyczną. Równocześnie wypracowywano podstawy teorii sztuki ludowej, stanowiące bazę wyjściową współczesnych studiów nad ludową plastyką 16°. Należy tu odnotować nazwiska takich badaczy, jak E. Frankowski (1884-1962) 161, T. Dobrowolski 162, K. Piwocki 163, T. Seweryn 164 i M. Gładysz 16S...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.