makrozdarzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reformy polityczne, ekonomiczne i społeczne pierwszych lat powojennych zlikwidowały w naszym kraju podstawy kapitalistycznej struktury społecznej, społecznego zróżnicowania i uwarstwienia. Wytyczyły ramy dla nowych procesów i stosunków społecznych, dla nowej społecznej struktury. Te makrozdarzenia radykalnie zmieniły już na samym wstępie sytuację ludzi pracy 1 2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam 1967. Płynność i stabilność kadr, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.