nieprzekazywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) było temu?... Gdy aresztowano Jankę Kościanównę, chciał przecież strzelać sobie w usta, przynajmniej w pierwszych dniach. „Czy Kościanówna wygłaszała w pana obecności poglądy wywrotowe?...“ Należało strzelić w usta człowiekowi, który o to pytał, zamiast potrząsać przecząco głową. Ale doświadczenia są nie tylko nieprzekazywalne, lecz również jednorazowe: wielkie progi życia przekracza się tylko raz jeden, każdy następny jest zdumiewająco nowy, przed każdym przystaje się jak nieporadne dziecko. Tak, wygłaszała w jego obecności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brandys, Kazimierz 1954. Obywatele, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.