odwzorcowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tylko że w następnej strofie łzawy obrońca porzuci t< trzy serio regestry odwzorcowania swego żyda poezji i wywinąwszy pirueta wybuchnie kaskadą śmiechu: komizm we wszystkich odcieniach jest konstytucyjnym elementem Testamentu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żurowski, Maciej (wyb.) 1968. Arcydzieła francuskiego średniowiecza, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.