odymanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dorosłych, gdy zwracają się do dzieci). W rozważaniach na temat paraf onologii Kelkar21 wspomina o mowie-do-dzieci w języku marathi pisząc, iż odznacza się ona rozszerzonym zakresem brzmienia i donośności oraz stosunkowo wolnym i stałym tempem; jako jej cechy charakterystyczne wymienia też pewne ogólne efekty, takie jak odymanie warg i palatalizacja. Piszący o mowie-do-dzieci w języku angielskim Ferguson22 również wskazuje na ogólnie wyższe jej brzmienie, na preferowanie pewnych konturów brzmienia oraz na labializację — ale na tym jego analiza się kończy. Pewne ogólne ce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał (wyb.) 1980. Język i społeczeństwo, przeł. J. Arnold et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.