technizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niczne potrzeby porozumiewania się współczesnych ludzi“n. Niemarksistowska teoria Abajewa, oparta na marrowskiej „paleontologii“ mowy, nie odpowiada i nie może odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy czy dziedziny słownictwa ulegają technizacji i jakie obumierają wraz z ideologią, która je powołała do życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.