tegorazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grupa gości przybyła z Polski składa się z osób pięciu. Nas troje, Janusz Stępowski i pan Pożarski z Berlina. Jednogłośna panuje opinia, że tegorazowe zebranie jest wyjątkowe. Przyjechali goście nie tylko z Berlina, ale i goście z Polski, goście z Ojczyzny. Przychodzą do naszego stołu dygnitarze towarzystwa. Oprócz obydwu panów Pawlaków, jeszcze sekretarz Witas, ławnik Krzyżanowski i inni co odważniejsi, ale właściwego kontaktu jeszcze nie ma. Rozmowy to...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kisielewski, Józef 1939. Ziemia gromadzi prochy, wyd. drugie, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.