antymotywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) efekt demonstracji i naśladownictwa), może się zmienić nawet w dość dużym stopniu. Również w przypadku ograniczeń pierwszego rodzaju możemy mówić o przyczynach natury subiektywnej, tj. woli władzy państwowej prowadzenia antymotywacyjnej polityki fiskalnej. Trudno jednak przyjąć, że polityka taka musi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.