ilustracyjno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niczne schematy metrorytmiczne, bazuje na diatonice. Kontrast owego narracyjnego tonu muzycznego z ugrupowaniami o innym charakterze, czy to gwałtownym, dramatycznym, burzliwym, czy to liryczno-idyllicznym, czy wreszcie ilustracyjno-obrazowym, wytwarza właśnie ową specyficzną dwoistość narracji i samego świata przedstawionego. Jej szczególnie dobitne przykłady to Ballady Chopina, poemat Wyszekrad z cyklu Moja Ojczyzna Smetany, Dyl Sowizdrzał Ryszarda Straussa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.