monofunkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) atmosferę”, jaka człowieka otacza. Wskazuje się tu np. sztukę użytkową, by przekonać, że piękno otaczające człowieka zewsząd nie musi bynajmniej z jego otoczenia się wyodrębniać, że człowiek nie musi wkładać żadnego wysiłku w jego rozumienie, że jest ono łatwe i przyjemne 3. Chcąc podnieść rangę sztuki użytkowej, absolutyzuje się ją i uznaje za jedynie sensowną formę piękna, a w związku z tym powstaje tendencja do zlikwidowania sztuki monofunkcjonalnej jako zbędnego reliktu przeszłości. Nie dostrzega się, że gdyby to nastąpiło, sama sztuka użytkowa straciłaby swoje znaczenie, przestałaby być nieodzownym elementem życia ludzkiego; cenimy ją bowiem dlatego, że zawiera w sobie elementy wartości estetycznych, które gdzie indziej — w sztuce czystej — realizowane są w pełni. Koncepcje pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo