neokonfucjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za panowania dynastii Ming Chińczycy raczej udoskonalali, niż tworzyli. Jak widzieliśmy, Hung-Wu w swej polityce antymongolskiej oparł się na wskrzeszonych przez siebie starych obyczajach i praktykach religijnych. Neokonfucjanizm, który czerpał swe soki żywotne z doktryny i ideałów Konfucjusza i którego początki sięgają czasów panowania Sungów, stał się teraz dla uczonych wszechwładną filozofią życia. Duch epoki usiłował...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.