niejednorazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możliwości uniknięcia zagrożenia inflacyjnego oraz niektórych niekorzystnych społecznie efektów redystrybucyjnych należy zatem szukać: a) w zastosowaniu bardziej restrykcyjnej niż dotychczas polityki pieniężno-kredytowej; b) w rozłożeniu na etapy zmian systemowych, tj. selektywnym i/lub niejednorazowym wprowadzaniu w życie poszczególnych posunięć inicjujących; c) w odpowiedniej kombinacji metod (a) i (b); d) w niedopuszczaniu do rewindykacji płacowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.