odsiarkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczu wodą oraz dodanym cukrem. Nastawy winiarskie sporządza się przeważnie z moszczów świeżych (nastawy bezpośrednie). Użycie moszi czów utrwalonych dwutlenkiem siarki wymaga uprzedniego odsiarkowania. W obliczeniach przyjmuje się relację 1,7 kg cukru (sacharozy) na 1 litr alkoholu oraz przyrost objętości 0,6 1 na 1 kg wprowadzonego cukru. Termin n.w. używany jest w technologii win owocowych, mosz¬ cze gronowe bowiem w wyjątkowych tylko przypadkach (-*■ gallizacja, -► szaptalizacja) poddaje się korekcie kwasowości lub dosładza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.