popularyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Talent kompilatorski, talent rozpowszechnienia, popularyzowania historyi jest niezawodnie niższym gatunkiem talentu dziejopisarskiego, ale ten talent on miał w wysokim istotnie stopniu. Przedewszystkiem pisze bardzo pięknie. Dziś nawet, kiedy przystępujemy do...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.