possessiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Strona jest kategorią czysto syntaktyczną czasownika, w niektórych językach mamy jednak również czysto syntaktyczne kategorie imion, a mianowicie kategorie subiectiwu, obiectiwu i possessiwu. W niektórych językach Indian Ameryki Północnej, jak np. w yokuts z Kalifornii, podmiot, przedmiot i posiadacz są scharakteryzowane specjalnymi formami wyrazów. Podmiot ma końcówkę zero, przedmiot — końcówki -a, -in, -o lub zero (zależnie od deklinacji), posiadacz wreszcie scharakteryzowany jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.