rusko-chazarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 10. Fragment rusko-chazarskiego srebrnego trzewika pochwy miecza, znalezionego w skarbie norweskim w Kaldal (X/XI w.) Według S. Griega (1929, s. 229, ryc. 49). Skala ca 1 : 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żak, Jan 1969. Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.