socjalno-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalszy rozwój w dziedzinie higieny był związany z wybitnymi umysłami przede wszystkim XVIII i XIX wieku. Ożywienie naukowe między innymi w dziedzinie zagadnień higienicznych i społecznych związane było z teoriami socjalno-utopijnymi. Praca Tomasza Mora — „Utopia” — wydana w wieku XVI i Tomasza Kampanelli — „Miasto słońca” — wydana w wieku XVII — przyczyniły się do rozwoju dyskusji w dziedzinie higieny ogólnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kacała, Henryk 1974. Oręż narodu dziełem partii. Szkice o roli partii w Siłach Zbrojnych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.