spinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polami tymi są atomy. Każdy bowiem elektron, krążąc wokół jądra, tworzy maleńki zamknięty obwód prądu stałego, a taki obwód — jak wiadomo — zachowuje się podobnie jak trwały magnes. Oprócz tego dipola orbitalnego, wytworzonego przez obieg elektronu, istnieje jeszcze spinowy dipol magnetyczny; jest nim mianowicie każdy elektron. W rezultacie cały atom jest dipolem magnetycznym o ile efekty, pochodzące od poszczególnych elektronów nie znoszą się wzajemnie (ten przypadek prowadzi do diamagnetyzmu). Ciało, którego atomowe dipole...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.