wielopunktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To pewna, że humor w Erotykach wyraża się najlepiej, kiedy poeta posługuje się najulubieńszym i najwłaściwszym sobie środkiem kompozycyjnym: wielopunktowego rozwinięcia jednej myśli czy motywu. Oto np. łańcuch obrazów Triumfu miłości (VI 34): Kazuś Helence swe serce otwiera, Frydryś w oczętach Elizy umiera; A młody Stasiek swoje dary niesie Młodszej Teresie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.