ćwierć-rozmawiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ludzie mimo tych oczywistych prawd popełniają ten grzech, że pozwalają, aby dialog przekształcał się w monolog. Pan Dulski, na przykład, przez całą sztukę nie odzywa się ani razu, a przecież domyślamy się, że dawniej rozmawiał, pół-rozmawiał, ćwierć-rozmawiał, aż zaniemówił, i pani Dulska opanowała teren niepodzielnie. Pan Dulski dostał się pod okupację dulszczyzny, ponieważ milczał, a państwo Dulscy przestali być parą, od kiedy ona zaczęła bezkarnie monologować...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Passent, Daniel 1984. Bitwa pod wersalikami. Felietony 1976-1982, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.