ćwierć-słówko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We Lwowie, w krótkim okresie wolności, próbowałem aluzyjnie mówić o tym z wybitnym pisarzem sowieckim. Z kilku jego ćwierć-słówek wysnułem wniosek: że w Rosji wszyscy, bez wyjątku, wiedzą, mają wiedzieć i nie wiedzieć o okropnościach łagrów; że co więcej, łagry są głównie po to tak okropne, żeby wszyscy o nich wiedzieli i nieustająco pamiętali (nazwa zatem isprawitielno-trudowyje łagieria nie była całkiem fałszywa: miały one rzeczywiście wychowywać — nie tych, którzy w nich już siedzieli, ale tych, którzy jeszcze nie siedzieli, to jest, ogół narodu) i że — rzecz najistotniejsza — stale obecny w świadomości temat łagrów 26...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wat, Aleksander 1977. Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. druga, Londyn : Polonia Book Fund Ltd.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.