ćwierćkatolik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszelkie osobiste obserwacje, listy do redakcji, ankiety i doświadczenie duszpasterzy wskazują na dosyć niebezpieczną sytuację: poziom wiedzy religijnej jest bardzo niski i raczej się dalej obniża. Można przypuszczać, że poważna część, jeśli nie znaczna większość, przywiązanych do religii i Kościoła ludzi to tylko pół- lub ćwierćkatolicy, jeśli chodzi o zrozumienie religii i Kościoła. Jak długo ci ćwierćkatolicy wytrwają w wierze? Można się tylko pocieszać tym, że na wiedzę jest zapotrzebowanie, że ludzie rozumieją swoje braki. Notuje się duże zainteresowanie filozofią i teologią, w ogóle zagadnieniami światopoglądowymi: słuchacze i czytelnicy są, byle tylko wiedzę podawać w odpowiedni sposób (poważny, rzeczowy i aktualny, językiem zrozumiałym dla ogółu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.