ćwierćtysiąclecie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli za Toynbeehn za słup graniczny między erą chrześcijańską a „po-chrześcijańską” przyjąć koniec wieku XVII, uderzyć musi to, że w 250 latach przed tym słupem powstało i więcej, i większych arcydzieł sztuki, niż w 250 latach po nim, oraz — co może jeszcze ważniejsze — że tyle arcydzieł ostatniego ćwierćtysiąclecia mimo wszystko wyszło z bezpośredniej chrześcijańskiej inspiracji (Goethe, Mickiewicz, Dostojewski, Tołstoj — by wymienić kilka największych nazwisk, z literatury tylko)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.