ćwiertnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Także pszenicę składać na mielcuchy telko potrażni mają, a insi luźni tego się ważyć nie mają; jednak nie mają [z] ludzi wyciągać, a nic więcej telko od dwu ćwiercień po półgroszku, a od małdra trzy grosze. Co jednak ma być rozumiano o miechach, co by w nim dwie ćwiertni a nie wdęcej było, i to na niższą górę. Gdyż kto więtsze miechy będzie miewał, z tym kto zdrowie i moc swą na to ważyć zechce, z nim się niech zgodzi; jednak gdzie snadniejsze wniesie, wolno mni[ej] utargować. Więcej wyciągać nie mają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.