łatwopalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w gazetach, że jakiś genjalny wynalazca odkrył tajemnicę zastąpienia benzyny przez wodę, jako paliwa w motorach samochodowych, i na dowód możliwości spalania wody w ten sposób przytacza się fakt, że wszak woda zawiera w sobie gaz tak łatwopalny, jak wodór. Niestety, wodór, obecny w wodzie, jest już całkowicie spalony. Prawda, że z reakcją 2H2+02-»2H20 związane jest wyzwalanie się 116.200 kaloryj ciepła na każde dwie gramocząsteczki (czyli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.