łyżworolka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tym bardziej, że czyni to konsekwentnie. W czasach Słowackiego postaci fantastyczne, dla zaznaczenia swej odrębności i magiczności, musiałyby zapewne latać na flugu, tutaj ich inny wymiar zaznaczony jest przez cywilizacyjne i, co także warte podkreślenia, niezwykle modne w pewnych subkulturowych, młodzieżowych kręgach, wytwory: motorynki w Warszawie, łyżworolki w Częstochowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.