łzawocierpiętniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istotnie, literatura ta — od łzawocierpiętniczej aż po obiektywne i lapidarne relacje — zmuszała i zmuszać będzie czytelnika polskiego do odpowiedzi emocjonalnej. Oburza, „mobilizuje”, uczy nienawiści, bądź przebaczenia — w każdym wypadku porusza sprawy, ustawia i utrwala historię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.