ściągnąć się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie postawienie sprawy byłoby przynajmniej logiczne, konsekwentne — i nie płytkie. Ale nie rozwiązywałoby ostatecznie całej kwestji. Ściągnęłaby się ona w rezultacie do kwestji terminów, stosowania w jednych wypadkach takiego, w innych innego określenia, przyczem kwestja przewagi filologji czy impresjonizmu i — co ważniejsza — ich rodzaju i charakteru, wymagałaby w każdym poszczególnym wypadku ścisłego odważenia i zbadania, co byłoby rzeczą niezbyt łatwą. Bo istnieją prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.