ścieńczać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia krwionośne opon lub też zatoki żylne, a nawet tkankę mózgową. Pęknięcia podokostnowe często wyglądem swym są zbliżone do wrodzonych szczelinowatych ubytków w kościach sklepienia; różnicowanie tych dwóch spraw może być niekiedy trudne, zwłaszcza że złamaniom podokostnowym towarzyszą bardzo nieznaczne wylewy krwawe. Zupełny brak tych wylewów w otoczeniu pęknięcia, jego prostolinijny przebieg o zupełnie gładkich i ścieńczających się brzegach przemawia za ubytkiem wrodzonym. Przy wadliwej technice stosowania pomocy ręcznej w porodach miednicowych może dojść do poważnych obrażeń kości potylicznej z oderwaniem jej części podstawowej od łuski. Obrażeniom tym towarzyszy rozległy krwotok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chróścielewski, Edmund, Raszeja, Stefan 1970. Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, War­szawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.