ścienianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lidryas eubele. Wśród dwudziestu okazów złapanych z jednego tylko drzewa dały się wyróżnić trzy odrębne formy: po pierwsze, normalnie żółte samce i ciemno obrzeżone samice, po drugie, bladobrązowawe osobniki zupełnie pozbawione zielonego lub żółtego nalotu. Zabarwienie to powstało prawdopodobnie skutkiem bardzo równomiernego i regularnego ścieniania lub rozjaśniania się łusek, mimo że skrzydła nie były zlatane. Po trzecie, spora ilość małych motyli. Interesujące jest, że wśród złapanych przeze mnie motyli nie było ani jednego okazu przejściowego. U motyli o normalnej wielkości rozpiętość skrzydeł wynosiła pięćdziesiąt dziewięć milimetrów, u małych osobników — czterdzieści dziewięć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.