ścieralnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakłady przemysłowe powiatu opolskiego zatrudniały w tym okresie 7800 pracowników, z których 3600 pracowało w zakładach przemysłu ciężkiego. Ważne znaczenie gospodarcze miały zakłady skupione w rejonie Krapkowic. W samym mieście powstały w latach 1900 — 1905 zakłady papiernicze: fabryka tektury, celulozownia i fabryka papieru oraz dwie ścieralnie masy drzewnej. Zakłady te, zlokalizowane nad Odrą i bazujące na surowcu lasów opolskich, wykazywały znaczne powiązania z opolskim ośrodkiem przemysłu cementowego, dla którego dostarczały potrzebnych worków papierowych.29 Wspomniane fabryki skupiały przed I wojną światową 830 pracowników, należały więc wówczas do dużych zakładów. Uzupełnieniem profilu produkcyjnego rejonu Krapkowic były wapienniki, zatrudniające łącznie ponad 200 osób...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rajman, Jan 1965. Uprzemysłowienie a przemiany ludnościowo-osadnicze województwa opolskiego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.