śpiew-poemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1969 ukazało się wiele zasługujących na uwagę książek, poświęconych Afryce, jej kulturze, problemom i walce, m.in.: II paryskie wydanie Antologii nowej poezji murzyńskiej i malgaskiej w języku franc., opracowanej przez prez. Senegalu, L. 	S. Senghora; śpiewy-poematy Si Mohanda (lub Mhanda), kabylskiego poety-barda z końca XIX w., przyrównywane przez krytykę do poezji F. Villona; pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.