śpiew-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szerokie, by mogło objąć dane innych zmysłów. Ponieważ moim celem jest dotrzymanie wierności doświadczeniu i ponieważ nasze opisy własnych wrażeń są zazwyczaj uwikłane w odniesieniu do przedmiotów fizycznych, które dzięki nim powstają, nie waham się rozszerzać naszej terminologii fizycznej na moje opisy wrażeń. Moją dewizą jest mówić o widzeniu przez nas takich rzeczy jak drzwi-typy, słyszeniu ptasiego śpiewu-typu itd. W swoim artykule w Perception and Identity [Postrzeżenie i tożsamość] manewrowi temu sprzeciwia się sir Peter Strawson, argumentując iż w rezultacie fizyczny świat zdrowego rozsądku przedstawiam jako ucieleśnienie teorii, której podstawę stanowią jakości zmysłowe, oraz że aby ,Jakieś przekonanie lub zbiór przekonań poprawnie opisać jako teorię ze względu na pewne dane, trzeba te dane, które stanowią podstawę owej teorii, móc opisać nie zakładając jej uznania ze strony tych, dla których te dane są...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.