śpiew-ziew

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy zaś posypały się epigramata na poetę, żółć się w nim poruszyła i najdowcipniejsze przycinki przypisywał Ignacemu Szydłowskiemu. Chcąc się zemścić, wybrał jedną z niewinnych piosenek Szydłowskiego w „Dzienniku Wileńskim” drukowanych i kazał przedrukować ją na oddzielnym arkuszu, a po czterech rogach polecił sztycharzowu Podolińskiemu wyobrazić głowy ośle z rozpostartą paszczą, z wystawionym na zewnątrz językiem i nadzwyczaj długimi uszami, pod każdą taką głową napisać „śpiewy-ziewy” (co miało znaczyć, że osioł nawet ziewa, słuchając śpiewu Szydłowskiego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.