śpioszka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z 19 IV) nosiła podtytuł: Ze zbioru „Elegie". W. Borowy, który zamieścił ją w roku 1928 w tomie obejmującym drobne utwory pisarza nie objęte wydaniami książkowymi (i nie drukowane), przypomniał, że Wilga była przedrukowana w piśmie dla młodzieży „W słońcu” w październiku 1925 roku, nr 13—14. (Do tekstu została dołączona fotografia z podpisem: „Stefan Żeromski z córeczką, którą opisuje jako małą śpioszkę, opiekunkę psów”.) Borowy nadał całemu tomowi obejmującemu rozproszone utwory Żeromskiego tytuł właśnie Elegie. W nocie Od wyda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1967. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.