średniacko-kułacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów w woj. Krakowskim i inne) i że w toku rozwoju grupa mikołaj czy ko wska zdemaskowała się jako obca linii politycznej obozu demokratycznego jako grupa w gruncie rzeczy dążąca do restytucji stosunków sprzed 1926 roku, postanowiliśmy uznać, że nie ma możliwości połączenia tych dwóch stronnictw i że należy wziąć kurs na dwa stronnictwa, istniejące biedniacko-średniackie, o tradycjach bloku demokratycznego, sojuszu robotniczo-chłopskiego, sojuszu z ZSRR i — średniacko-kułackie typu przedwojennego Piasta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.