średniactwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szość artykułów numeru drugiego. Pismo to utrzymane w tonie niesłychanie demagogicznym uznaje siebie za organ pracujących mas robotniczych i włościańskich, „średniactwa“ i „biedoty", wypowiadając walkę „kułactwu na wsi“, reprezentowanemu, jego zdaniem, przez wszyst" kie inne ugrupowania białoruskie. Ze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.