średnio-ciężki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najważniejsze wskazania do kąpieli kwasowęglowych są to: 1) utajona lub lekka wzgl. średnio-ciężka niedomoga serca na tle wad zastawkowych; najlepsze wyniki osiąga się tu w niedomykalności zastawki dwudzielnej; w przypadkach zwężenia ujścia żylnego lewego nakazana jest daleko idąca ostrożność ze stosowaniem kąpieli kwasowęglowych; jak już wyżej wspomniano, dopuszczalne są tu tylko kąpiele połowicze; to samo dotyczy też stanów niedomogi lewego serca; 2) lżejsze postacie rozpoczynającego się osłabienia mięśnia sercowego niezależnie od tego, czy podłożem sprawy są procesy zapalnogośćcowe, czy też miażdżycowo-zwyrodnieniowe; 3) nadciśnienie tętnicze: wchodzi tu w rachubę przede wszystkim tzw. nadciśnienie czerwone; nato...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.