średniobabiloński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fili utrzymać mocarstwowego charakteru państwa. Słaba spoistość różnorodnych grup etnicznych, stały napływ ludności z gór Zagros i złupienie 1530 kraju przez Hetytów ułatwiły podbój B. —► Kasytom, któi^ch panowanie wypełnia okres średniobabiloński (2 poł. II tysiąclecia p.n.e.). Kasyci narzucili B. swą władzę, lecz poddali się wpływom jej kultury i przejęli nawet język, o czym świadczą zabytki piśmiennictwa tego okresu. Królowie B. jako państwa kasyckiego, zwanego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.