średniobretoński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) irl. — irlandzki stprus. — staropruski jori. — joński stsaks. — starosaksoński korn. — kornwalijski śrang. — średnioangielski kret. — kreteński śrbret. — średniobretoński kymr. — kymryjski śrdniem. — średniodolnoniemiecki lit. — litewski śrgniem. — średniogórnoniemiecki lac. — łaciński śrkymr. — średniokymryjski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.