średniobułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tłumaczenie 5A. á. p. istnieje w dwóch redakcjach, krótszej i dłuższej. Pierwsza z nich była mi dostępna w dwóch rękopisach, Wiedeńskim i Paryskim. Rękopis Wiedeński ma cechy fonetyczno-ortograficzne języka średniobułgarskiego, rękopis Paryski zaś pochodzi z Serbji. Redakcję dłuższą znam z opisów rozmaitych rękopisów, znajdujących się w bibljotekach rosyjskich; miałem w ręku tylko jeden rękopis tej kategorji, należący do klasztoru Trojańskiego w Bułgarji. Jasnem jest, że wiele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuryłowicz, Jerzy (red.) 1974. Studia indoeuropejskie. Études indo-européennes, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.