średnioburżuazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) interesów burżuazji. Wielka część zawodowych ekonomistów stanowi część tzw. nowego stanu średniego, którego inklinacje wiążą się z nastrojami środowiska drobnoi średnioburżuazyjnego. Krytyka działalności monopoli kapitalistycznych powstała w tych warunkach przybrała dwie formy. Jedna to teoria niedoskonałej konkurencji (E. Chamberlin i J. Robinson). Druga to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.