średniochiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 16 Dotykamy tu jednego z podstawowych problemów sinologii, którego nawet pobieżne przedstawienie jest tutaj niemożliwe. Niech wystarczy wzmianka, że do najbardziej oczywistych (i zawsze obecnych) czynników sprzyjających zniekształcaniu tekstów należy sama struktura języka chińskiego i specyficzny system pisma. Jest notorycznym faktem, że właściwie wszystkie teksty starochińskie (a zresztą także średniochińskie i wiele jeszcze późniejszych) doszły do nas w stanie wymagającym różnorakich zabiegów emendacyjnych. Stąd też ogromne znaczenie filologicznej krytyki tekstów, która w rodzimej humanistyce chińskiej i w ogóle w sinologii stanowi podstawową subdyscyplinę. Oczywiście cała sprawa ma także rozległe aspekty semio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.