średniociśnieniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciśnienia zasilania elementów pneumatycznych oraz sygnałów wejściowych i wyjściowych tych elementów określane są w stosunku do normalnego ciśnienia otoczenia; w przypadku elementów średniociśnieniowych ciśnienie powietrza zasilającego wynosi 140 kN/m2, a sygnału wyjściowego elementów analogowych 20-100 kN/m2; stosuje się także elementy niskociśnieniowe — o zasilaniu rzędu 1 kN/m2, oraz elementy wysokociśnieniowe — o zasilaniu w granicach 200600 kN/m*. Jako elementy wejściowe w układach pneu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stawiszyński, Franciszek 1970. Poradnik mechanika samochodowego, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.