średnioczaszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Hypsikranius (wysokoczaszkowy) . . . 63,0—X Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy jako: 1. Tepeinokranius (niskoczaszkowy) . . . X—79,9 2. Metriokranius (średnioczaszkowy) . . . 80,0—85,9 3. Akrokranius (wysokoczaszkowy) . . . 86,0—X Bardzo charakterystycznym wskaźnikiem jest wskaźnik czołowo-szerokościowy głowy. Przedstawia on stosunek szerokości najmniejszej czoła do szerokości największej czaszki lub głowy. Oblicza się według formuły:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.