średnioczołowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasyfikacja tego wskaźnika daje: 1. Stenometopus (wąskoczołowy) . . . X—65,9 2. Metriometopus (średnioczołowy) ... 66,0—68,9 3 	Eurymetopus (szerokoczołowy) ... 69,0—X Poza tym można obliczać wskaźniki głowy w zależności od innych wymiarów, np. szerokości potylicy do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.